Home / UKRATKO ISTORIJSKA I DRUSTVENO-POLITICKA DESAVANJA

UKRATKO ISTORIJSKA I DRUSTVENO-POLITICKA DESAVANJA

Kratak osvrt na istorijska i društveno-politička dešavanja

 Sam termin „Vlah“ u srpskom jeziku ima nekoliko značenja, što u laičkoj javnosti ume da izazove zabune. Vlasima su turski osvajači označavali i sebi potčinjenu „raju“, pa se taj termin zadržao kao pežorativni naziv za Srbe i delom Hrvate u ...

Read More »
loading...